Przejdź do głównej zawartości

Posty

Wyświetlanie postów z grudzień, 2013

Przerwa świąteczna

W związku z przerwą świąteczną
w dniach 23.12.2013 - 01.01.2014
sekretariat szkoły GLOKER będzienieczynny.

Życzenia świąteczne

TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH

Kwalifikacja A.61: Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy Kwalifikacja A.62: Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp
Nauka tego zawodu realizowana jest w ramach Szkoły Policealnej posiadającej uprawnienia szkoły publicznej.
Technik usług kosmetycznych to idealny kierunek dla osób, których zainteresowania krążą wokół tematów pielęgnacji, zdrowia i urody. Słuchacze tego kierunku zdobywają szeroką wiedzę teoretyczną oraz umiejętności praktyczne w naszych profesjonalnych gabinetach ASTARTE. Na zajęciach wykonywane są zabiegi z zakresu kosmetyki pielęgnacyjnej, leczniczej i upiększającej. Technik usług kosmetycznych poznaje zagadnienia z zakresu kosmetologii, dermatologii i higieny. Podczas zajęć praktycznych uczy się udzielać fachowej porady kosmetycznej, obserwując także profesjonalną pracę dyplomowanych kosmetyczek. Słuchacze uczą się obsługi urządzeń do wykonywania zabiegów, praktykują sztukę manicure ze zdobieniem paznokci, pedicure, a także różnego rodzaju…

TECHNIK BHP

Kwalifikacja Z.13: Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy  Nauka tego zawodu realizowana jest w ramach Szkoły Policealnej posiadającej uprawnienia szkoły publicznej.
Kierunek ten przygotowuje do odpowiedzialnego zawodu, którego głównym zadaniem jest zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy. Podczas zajęć Słuchacz zdobywa cenną wiedzę na temat odpowiedniego przygotowania stanowiska pracy. Uczy się jak zapobiegać wypadkom, jak dbać o bezpieczeństwo pracowników i klientów zakładu pracy. Technik BHP przygotowuje instrukcje, opracowuje wewnętrzne regulaminy, prowadzi szkolenia w zakresie BHP. Do ważnych zadań technika należy  także analiza dotycząca BHP. Technik BHP odpowiedzialny jest za usuwanie występujących zagrożeń, badanie przyczyn wypadków w pracy oraz wnioskowanie  o ich usunięcie. Dodatkowo prowadzenie rejestru dokumentów dotyczących wypadków przy pracy i chorób zawodowych także należy do obowiązków BHP-owca.

PIERWSZY ROK NAUKI CZESNE 0 ZŁ!

Czas trwania nauki

TECHNIK RACHUNKOWOŚCI

Kwalifikacja A.36: Prowadzenie rachunkowości Kwalifikacja A.65: Rozliczanie wynagrodzeń danin publicznychNauka tego zawodu realizowana jest w ramach Szkoły Policealnej posiadającej uprawnienia szkoły publicznej.Technik rachunkowości jest idealnym kierunkiem dla osób dokładnych i skrupulatnych, którym niestraszne są wszelkiego rodzaju rozliczenia, analizy oraz sprawozdania finansowe. Przyszły technik  kształcony jest zarówno w zakresie prowadzenia księgowości i rozliczania danin publicznych, jak i rozliczania wynagrodzeń, zgłaszania pracowników do ZUS oraz rozliczania należnych składek. Podczas zajęć Słuchacze przygotowywani są do prowadzenia istotnej w zawodzie analizy finansowej, korzystania z księgowych programów komputerowych oraz prowadzenia rejestru transakcji finansowych. Technicy klasyfikują aktywa i pasywa, uczą się prowadzić księgi rachunkowe, rozliczać bilans, sporządzać sprawozdania finansowe oraz dokumentację przebiegu inwentaryzacji. Technik rachunkowości doko…

ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

Kwalifikacja Z.8: Udzielanie pomocy i organizowanie wsparcia osobie niepełnosprawnejNauka tego zawodu realizowana jest w ramach Szkoły Policealnej posiadającej uprawnienia szkoły publicznej.
Asystent osoby niepełnosprawnej to kierunek dla osób cechujących się wysoką odpornością na stres, opanowaniem oraz chęcią niesienia pomocy. Do zadań AON należy udzielanie porad i pomocy dotyczącej zaspokojenia potrzeb i rozwiązywania problemów, a także pobudzanie aktywności osoby niepełnosprawnej. AON motywuje do podjęcia rehabilitacji, a także sam potrafi stosować zabiegi pielęgnacyjne w opiece nad przewlekle chorym, nieprzytomnym i umierającym oraz udzielać pierwszej pomocy w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia ludzkiego. Przede wszystkim zadaniem AON jest towarzyszenie osobie niepełnosprawnej w codziennym życiu, podstawowych czynnościach jak i rozrywkach.

KIERUNEK BEZPŁATNY!

Czas trwania nauki 1 rok (2 semestry).
System nauki Dzienny, wieczorowy lub zaoczny.
Tytuł zawodowy W celu uzyskania ty…

TECHNIK ADMINISTRACJI

Kwalifikacja A.68: Obsługa klienta w jednostkach administracji

Nauka tego zawodu realizowana jest w ramach Szkoły Policealnej posiadającej uprawnienia szkoły publicznej.Technik administracji to kierunek stworzony dla osób, które doskonale czują się w branży biurowej, charakteryzującej się m.in. organizacją i udziałem w  spotkaniach służbowych, sporządzaniem dokumentów dotyczących spraw administracyjnych, a także  prowadzeniem postępowania administracyjnego. Przyszły Technik administracji zdobywa wiedzę teoretyczną i praktyczną, która daje szerokie umiejętności w kategorii biurowej. Na tym kierunku Słuchacze korzystają z programów komputerowych niezbędnych do wykonywania zawodu. Przygotowują standardowe formy korespondencji służbowej, a także uczą się rozróżniać, obliczać oraz interpretować podstawowe miary statystyczne oraz dokonywać ich selekcji pod kątem ich przydatności analitycznej i decyzyjnej. Na zajęciach przeprowadzana jest analiza danych i wyników badań. Absolwent z…

TECHNIK INFORMATYK

Kwalifikacja E.12: Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych Kwalifikacja E.13: Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami Kwalifikacja E.14: Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami
Nauka tego zawodu realizowana jest w ramach Szkoły Policealnej posiadającej uprawnienia szkoły publicznej.
Technik informatyk to kierunek dla osób łączących analityczny sposób myślenia z kreatywnym działaniem. Na zajęciach w naszej szkole przyszły technik zdobywa szerokie umiejętności w zajmowaniu  się lokalnymi sieciami komputerowymi i ich administrowaniem. Potrafi składać i konfigurować sprzęt, a także projektować strony i aplikacje internetowe. Posiada wiedzę na temat programowania oraz opracowywania i ulepszania systemów informacji. Umiejętnie pisze i testuje programy komputerowe, jak i potrafi zadbać o zbiory danych, systemy zarządzania bazami danych i ich zabezpieczenia.

PIERWSZY ROK CZESNE 0 ZŁ!
Czas tr…