Przejdź do głównej zawartości

Darmowa szkoła dla obcokrajowców


Darmowa szkoła dla obcokrajowców
Gloker to międzynarodowa szkoła policealna. Mamy uczniów z całego świata – w semestrze wiosenno-letnim uczą się u nas osoby pochodzące z Maroko, Nigerii, Turcji oraz bliżsi sąsiedzi z Ukrainy, Białorusi i Rosji.
Kształcimy tylko w języku polskim, ale specjalnie dla naszych uczniów mamy bezpłatne lekcje polskiego i uczymy słownictwa zawodowego.
Polska wiza studencka
Obcokrajowcy chcący uczyć się w Polsce muszą przede wszystkim wystąpić o długoterminową polską wizę studencką. Jest ona wydawana na okres od 91 do 365 dni.
Co kolejno należy zrobić żeby uczyć się w Polsce i dostać wizę
Tylko dwa kroki dzielą Was od nauki w Gloker 
1. Zapisać się do szkoły
 1. Nie wystarczy rezerwacja miejsca przez internet. Trzeba w sekretariacie złożyć komplet dokumentów
  - można je także wysłać pocztą
  - można wypełnić i poprosić znajomego o dostarczenie
  - znajomy może wypełnić w imieniu ucznia jeśli posiada upoważnienie notarialne (jeżeli jest ono wystawione za granicą musi być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego)
Jakie dokumenty są potrzebne do zapisu do szkoły:
- kwestionariusz, umowa, oświadczenie (Pobierz umowę oraz kwestionariusz)
- ksero paszportu
- świadectwo szkoły średniej przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego (atestat oraz dodatek do atestatu)
- 3 zdjęcia (wymiar: 30x42mm)
- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki – można donieść później :)
(zaświadczenie może być wystawione w kraju urodzenia, ale trzeba je przetłumaczyć na język polski przez tłumacza przysięgłego. Można je zrobić w Polsce na podstawie wydanego przez nas skierowania do lekarza).

Ważna informacja – nie od wszystkich jest wymagany apostille 
Obywatele krajów, którzy nie muszą uwierzytelniać Apostil (apostille) świadectwa ukończenia szkoły średniej: W Europie, to: Austria, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Cypr, Czarnogóra, Czechy, Estonia, Finlandia, Grecja, Litwa, Łotwa, Macedonia, Rosja, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Ukraina, Węgry, Włochy, Wielka Brytania i Irlandia Północna. Inne państwa spoza Europy, z którymi są umowy zwalniające z legalizacji, to: Algieria, Chiny, Egipt, Irak, Korea Północna, Kuba, Libia, Maroko, Mongolia, Syria, Tunezja, Turcja, Wietnam.
2. Z zaświadczeniem i planem nauczania uczeń występuje o wizę  

Wizy wydawane są jako wizy Schengen albo krajowe przez polskiego konsula. W celu uzyskania wizy należy się zwrócić do właściwej polskiej placówki dyplomatycznej lub konsularnej. Adresy polskich placówek dyplomatycznych i konsularnych za granicą Wiza Schengen (oznaczona symbolem C) – wydawana jest, gdy planowany pobyt na terytorium państw członkowskich obszaru Schengen nie przekracza 90 dni w ciągu każdego 180-dniowego okresu.
Wiza krajowa (tj. długoterminowa- oznaczona symbolem D) – uprawnia do wjazdu i ciągłego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub kilku pobytów następujących po sobie, trwających łącznie dłużej niż 90 dni, okres ważności wizy krajowej nie może przekroczyć 1 roku .
Jeśli pochodzisz z Ukrainy, Gruzji i posiadasz paszport biometryczny nie musisz ubiegać się o wizę do Polski.
Dokumenty potrzebne przy ubieganiu się o wizę
 1. wypełniona aplikacja wizowa z jedną kolorową fotografią 35x45mm wykonaną do 6-ciu miesięcy od złożenia aplikacji;
 2. paszport (z datą ważności upływającą nie wcześniej niż 90 dni po upływie ważności wizy);
 3. kserokopia wszystkich stron w paszporcie zawierających jakiekolwiek wpisy;
 4. ubezpieczenie na kwotę minimum 30 tys. EUR, obejmujące swym zakresem terytorium wszystkich państw członkowskich strefy Schengen, ważne przez minimum 3 miesiące od momentu wjazdu na terytorium Polski; przy aplikowaniu o wizę nie jest wymagane posiadanie ubezpieczenia na cały okres trwania nauki;
 5. oryginał świadectwa maturalnego (uprawniającego do podjęcia nauki) przetłumaczony na język polski lub angielski, przez tłumacza przysięgłego;
 6. krótki życiorys (CV);
 7. Zaświadczenie z naszej szkoły wraz z planem nauczania
 8. zaświadczenie potwierdzające znajomość języka polskiego lub angielskiego na poziomie umożliwiającym podjęcie nauki w tym języku;
 9. dokumenty potwierdzające posiadane środki finansowe umożliwiające przelot, pobyt (zakwaterowanie i wyżywienie) i naukę (czesne i materiały dydaktyczne) w Polsce (np. wyciąg z rachunku bankowego za ostatnie 6 miesięcy, rozliczenie podatkowe za ostatni rok wyłącznie na nazwisko ucznia lub jego rodziców);
 10. dokument potwierdzający miejsce zakwaterowania w czasie pobytu w Polsce.
FAQ czyli najczęściej zadawane pytania:
Czy szkoła dla obcokrajowców jest bezpłatna?
TAK. Oferta jest taka sama dla wszystkich uczniów – mamy też kierunki płatne – listę wszystkich kierunków sprawdzisz tu: GLOKER z myślą o przyszłości
Czy wystawiamy dokumenty potrzebne do wizy i karty pobytu?
TAK. Po złożeniu kompletu dokumentów, zaświadczenie wystawiamy w ciągu jednego dnia – jest do odbioru w sekretariacie szkoły. Zaświadczeń nie wysyłamy pocztą!
Czym się różni wiza od karty pobytu?
Wiza jest wystawiana na okres od 90 do 365 dni, pierwsza karta pobytu dla uczniów pierwszego roku jest wystawiana na okres 15 miesięcy.
Żeby uzyskać kartę pobytu należy najpierw uzyskać zezwolenie na pobyt w Polsce. Karta pobytu, w okresie jej ważności, potwierdza tożsamość cudzoziemca podczas jego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz uprawnia, wraz z dokumentem podróży, do wielokrotnego przekraczania granicy bez konieczności uzyskania wizy. Więcej informacji tutaj
Czy uczeń na pewno otrzyma się kartę pobytu lub wizę?
Nie jest to od nas zależne, ponieważ taką decyzje wydaje konsul lub urząd do spraw cudzoziemców, ale przy zapisie na kierunek dzienny prawdopodobieństwo jest bardzo duże – z naszych doświadczeń kartę pobytu otrzymuje prawie każdy uczeń. 

Czy mamy akademiki?
Nie. Kraków jest miastem studenckim i jest bardzo dużo akademików/burs/oraz pokoi do wynajęcia. Na podstawie naszego zaświadczenia o przyjęciu w poczet uczniów można się starać o miejsce w akademiku.
Potrzebne adresy:
Bezpłatna Policealna Szkoła Gloker – czyli my :) 
ul. Szlak 32/1, 31-153 Kraków
masz pytania? Zadzwoń 509 986 445 albo napisz mail: gloker.krakow@gmail.comKomentarze

Popularne posty z tego bloga

Dwa zawody w jeden rok, czyli jak szybko zostać Specjalistą ds. HR i księgowym

Prosta droga do sukcesu Specjaliści ds. HR pewnie wkroczyli w rok 2019. Znajdują się na liście zawodów deficytowych, co oznacza, że będzie pojawiać się coraz więcej ofert pracy, a pracownicy będą bardziej cenieni na rynku. Wystarczy spojrzeć na listę zawodów przygotowaną przez portal Business Insider, by przekonać się, że tak rzeczywiście jest. Dlatego w ramach programu aktywizacji zawodowej postanowiliśmy do naszej bezpłatnej księgowości dorzuć kurs z zakresu kadr - z bardzo dużym dofinansowaniem. Dzięki temu w 1 rok można zdobyć dwa zawody.

Specjalista ds. HR - kto to właściwie jest? HR czyli Human Resources, oznacza zasoby ludzkie. Obecnie każda większa firma posiada w swojej strukturze dział HR, którego pracownicy odpowiadają za rekrutację, szkolenia i politykę personalną w organizacji. Specjaliści zajmują się sprawami kadrowo-płacowymi, zatrudniają pracowników, rozliczają urlopy czy zwolnienia lekarskie, naliczają wynagrodzenia. Jest to mocno związane z popularnymi kiedyś “kadrami”…

Jak skorzystać z dofinansowania i uczyć się za 50zł miesięcznie?

Powoli koniec rekrutacji - sprawdź jak się zapisać
Jak skorzystać z dofinansowania na naukę w szkole policealnej Gloker? Dzięki dofinansowaniu obniżamy czesne do zaledwie 50zł za miesiąc. Rekrutacja do 15 września.

Jak skorzystać z dofinansowania? 
Zapisz się na drugi kierunek bezpłatny, a kierunek płatny wyniesie Cię jedynie 50zł miesięcznie. Tym sposobem możesz uczyć się na aż dwóch kierunkach za tak niewielką kwotę!

Jak pogodzić naukę na dwóch kierunkach?
U  nas bez problemu połączysz naukę na dwóch kierunkach. Zjazdy na kierunkach zaocznych bezpłatnych nie pokrywają się ze zjazdami na kierunkach zaocznych dofinansowanych. Zajęcia odbywają się naprzemiennie (nie dotyczy to kierunków w trybie weekendowym - zajęcia w każdy weekend). Możesz też wybrać tryb dzienny + tryb zaoczny. W sekretariacie dowiesz się więcej na temat trybów nauczania na poszczególnych kierunkach - zadzwoń.

Na jakie kierunki bezpłatne jeszcze rekrutujemy?  
Technik masażysta z fizjoterapią
Opiekun medyczny
Terapia zajęcio…